Våre prosjekter

Med økt fokus på miljøvennlig energi og begrenset elektrisk effekt, så opplever vi at det er en tydelig positiv og økt interesse for Svalun og vår løsning. I løpet av det siste året har antall prosjekter for Svalun økt og man merker tydelig fokus i samfunnet på lokalprodusert energi.

Vi har ressurser i Hamar, Skjetten og Porsgrunn. Svalun leverer til nye og eksisterende næringsbygg, samt til borettslag og sameier. Vi har for øyeblikket fire energisentraler som er satt i drift, og flere prosjekter under bygging.

Institutt for Energiteknikk (IFE), Halden

Svalun leverer både varme og kjøling til IFE sine bygg i Halden. 4 varmepumper sammen med et bergvarmeanlegg bestående av 14 energibrønner leverer lokal, behagelig og bekymringsfri termisk energi året rundt.

Brun mursteinsbygning

Oslo Kristne Senter (OKS), Kjeller

I november 2021 startet energileveransen til OKS på Kjeller. Nordisk Energikontroll har prosjektert og levert energisentralen. Anlegget forsyner bygget med romoppvarming og varmt tappevann gjennom 18 energibrønner. Varmepumpene leverer til sammen 240 kW og over 1.100.000 kWh pr år.

Bygg med trær foran

Langenga, Asker

Svalun etablerer bergvarmeanlegg på Langenga i Asker. I slutten av 2023 var byggetrinn 1 på ca. 120 leiligheter fullført og Svalun leverer nesten 1.000.000 kWh/år til dette byggetrinnet. Hele prosjektet består av 3 byggetrinn, og det vil til slutt bli 240 leiligheter som er forsynt med konfliktfri energi og god komfort fra Svalun.

Flere nye blokker

Wiikgården, Hemnes

I slutten av 2023 ble Wiikgården fullført og energisentralen fra Svalun satt i drift. Prosjektet ligger i Hemnes sentrum, Aurskog-Høland, og består av 21 leiligheter og 1.000 m2 næringslokaler og parkeringskjeller. Det er boret 9 energibrønner under og ved bygget som skal forsyne hele bygget.

Nytt leilighetsbygg med drivstoffpumper foran

Setra Vei, Holmenkollåsen

Svalun investerer i og bygger energisentral til leiligheter av ypperste klasse i Holmenkollåsen i Oslo. Det vil bli 22 leiligheter med nydelig utsikt og fantastisk beliggenhet. Leilighetene i tillegg til boder og parkeringskjeller, vil kunne benytte miljøvennlig og behagelig oppvarming og kjøling.

Illustrasjon av leilighetsbygg

Nordhagen, Ottestad

I slutten av 2023 signerte Svalun kontrakt på et prosjekt som bygges på Nordhagen, Ottestad ved Hamar. Der vil det bli bygget seniorboliger med tre blokker (mulig 4) som hver huser 20 leiligheter. Under hver blokk vil det bli boret 4 energibrønner og hver blokk vil ha egen energisentral i kjelleren.

Illustrasjon av leilighetsbygg

Bulk/CTS Nordics, Holmestrand

Svalun etablerer energisentral for nytt produksjons- og lageranlegg ved Hanekleiva i Holmestrand. CTS Nordics er leietakere av bygget. Anlegget vil bli på totalt 16.500 kvm, huse 300 ansatte og inkluderer også kontorareal på 3.500 kvm. Svalun vil levere cirka 800.000 kWh termisk energi per år, og det vil være behov for cirka 20 brønner for å forsyne bygget med nok energi og effekt. Brønnboringen er nå ferdig og Svalun vil levere varme, kjøling og varmt tappevann fra 1.august 2024.

Illustrasjon av lagerbygg

Et anlegg på 1.000.000 kWh (=1 GWh), tilsvarer ca. 120 nye leiligheter.