Svalun

Bergvarme uten å investere selv

Svalun tilbyr lokal, fornybar og miljøvennlig termisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann.

Boligblokker med lys i vinduene

Svalun ble etablert i 2020 og er lokalisert i Hamar.

Vi prosjekterer, bygger og drifter energisentraler som leverer lokal, miljøvennlig termisk energi. Vi spesialiserer oss på bergvarmebaserte energisentraler, som dekker to tredjedeler av energibehovet fra bakken og resten fra elektrisk energi.   

Energileveranse basert på lokal bergvarme med mulighet for integrering av flere fornybare energikilder

  • Energileveranse

    En avtale med Svalun betyr en kostnadseffektiv, stabil og miljøvennlig energiforsyning til oppvarming, tappevann og kjøling. Vi leverer avtalt energimengde og komfort til kunden.

  • Teknisk og drift

    Svalun tar alt teknisk og driftsmessig ansvar fra prosjekteringer og tekniske beregninger til bygging og idriftsettelse av anlegget.

  • Finansiering

    Svalun sørger for finansiering av anlegget, slik at du som kunde slipper utlegg og kapitalbinding. Med denne løsningen frigjøres din kapital til andre formål.

Ta kontakt med oss

En avtale med Svalun sikrer konkurransedyktig energipris, god komfort og eliminerer alle driftsmessige bekymringer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hei,

Tusen takk for ditt abonnement på vårt nyhetsbrev.

Samtykkeerklæring