Energileveranse fra Svalun

Svalun leverer varme, kjøling og tappevann til nybygg og eksisterende bygg. Våre kunder er eiendomsutviklere, eiere av næringsbygg, leilighetsbygg og borettslag/sameier.

Illustrasjon av hvordan bergvarme fungerer

Våre markeder

  • For eiendomsutviklere og næring

    Vårt samarbeid starter med at vi sammen har en dialog om prosjektet, så dimensjonering av brønner og energisentral er tilpasset bygget og brukerne. Neste fase er en inngåelse av en kontrakt som dekker både utbygging og energileveranse i driftsfasen. Selve byggingen av energisentralen tilpasses utbyggingstakten i prosjektet, noe som er en perfekt løsning for trinnvise utbyggingsprosjekter. Svalun tilbyr også at kontrakten for driftsfasen kan overføres til borettslag eller leietaker. Svalun tar alt ansvar for vedlikehold og service samt alle reinvesteringer i energisentralen. Kunden slipper alle kostnader og bekymringer knyttet til vedlikehold og drift av anlegget. Energiprisen er rabattert i forhold til spotpris, noe som igjen gir våre kunder en forutsigbar energikostnad. Å velge Svalun er derfor en god løsning for kunder som legger vekt på bærekraft, komfort, forutsigbarhet og økonomi.

  • Borettslag og sameier

    Svalun har skreddersydde løsninger også for borettslag og sameier. Svalun tar hele investeringen så borettslaget eller sameiet slipper å ta opp lån. I tillegg overtar vi ansvaret for vedlikehold, service og reinvesteringer i energisentralen, noe som gir mer trygghet. Energiprisen for borettslag og sameier er også rabattert i forhold til spotpris, noe som er en stor økonomisk fordel. Boligselskap har også tilgang til strømstøtteordning (nærvarmeordning) som utbetales direkte fra staten. Dette er en økonomisk støtte som også reduserer kostnadene for sluttbrukerne. Ved å velge Svalun vil borettslaget eller sameiet føle på en forutsigbarhet som vil gi en trygghet både når det kommer til det økonomiske, bærekraftige, samt driften av det hele.

Fordeler

Svalun er din totalleverandør av energi og vi finansierer, eier, utvikler, bygger og drifter energisentralene. Du som kunde slipper alle bekymringer tilknyttet vedlikehold og drift av anlegget, samtidig som du får konfliktfri energi fra en lokal, fornybar og miljøvennlig energikilde.

Ta kontakt med oss

En avtale med Svalun sikrer konkurransedyktig energipris, god komfort og eliminerer alle driftsmessige bekymringer.