Om oss

Svalun ble etablert i 2020 og er lokalisert i Hamar. Eiere i selskapet er Eidsiva Bioenergi, Akershus Energi og nøkkelpersoner i selskapet.

Svalun prosjekterer, bygger og eier energisentraler og leverer lokal, miljøvennlig og fornybar termisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann. Svalun tar alt ansvar for daglig drift og vedlikehold av anlegget. Løsningen gir derfor en konkurransedyktig og forutsigbar energikostnad med lav risiko for kundene.

Svalun har spesialisert seg på energisentraler basert på bergvarme. Gjennom bergvarme blir to tredeler av energibehovet hentet fra bakken og resten gjennom elektrisk energi. Det siste året har antall prosjekter for Svalun økt, og kundene ligger innenfor 2 timers kjøring fra våre kontorer i Hamar, Skjetten og Porsgrunn.

Illustrasjon av hvordan bergvarme fungerer

Hva er bergvarme?

Bergvarme er energi fra fjellgrunnen og er en nærmest uendelig energikilde. Energibrønnene går 300-400 meter ned i fjellet der det er jevn temperatur hele året. I borehullet legges et rør med sirkulerende væske. Væsken varmes opp av fjellgrunnen og det hentes opp energi fra bakken. 

Bergvarmeanlegget leverer cirka tre ganger så mye energi som tilføres fra strømnettet, og energien fra bakken er fornybar, miljøvennlig og konfliktfri.

Ved større prosjekter er det behov for flere titalls borehull som ledes til energisentralen, og videre til systemer for oppvarming, tappevann og eventuelt kjøling.

Fordelene med bergvarme er mange. Bergvarme er lokal fornybar energi som bidrar til at strømnettet får en lavere belastning. På den måten kan en si at det er mer miljøvennlig enn strøm. I tillegg har man mulighet for kjøling. Kostnadene med bergvarme er som hovedregel lavere enn tilsvarende strømkostnad, og gir en større forutsigbarhet for kundene. Bergvarme lønner seg derfor for både miljøet og kundene.

Ta kontakt med oss

En avtale med Svalun sikrer konkurransedyktig energipris, god komfort og eliminerer alle driftsmessige bekymringer.

Les om våre prosjekter