Publisert: 05.01.2024

Svalun etablerer energisentral for nytt bygg

Svalun er valgt ut for å etablere energisentral for et nytt produksjons- og lageranlegg i Holmestrand. Det nye anlegget vil ligge ved Hanekleiva næringspark. Bygget ligger på en tomt på 33.000 kvm som Bulk Industrial Real Estate allerede eier, og skal leies av CTS Nordics.

Illustrasjon av lagerbygg

Anlegget vil bli på totalt 16.500 kvm og huse 300 ansatte. Anlegget inkluderer kontorareal på 3.500 kvm og skal i tillegg huse CTS Nordics datterselskaper som designer og bygger datasentre.

Myndighetene har gitt tillatelse og det var igangsatt bygging før jul 2023. CTS Nordics er planlagt å kunne flytte inn allerede i august 2024. 

Svalun vil levere cirka 800.000 kWh termisk energi som hentes opp fra bakken, og ved hjelp av varmepumper dekkes byggets behov for oppvarming og varmt forbruksvann. I sommerhalvåret vil også anlegget sørge for kjøling av bygget. Det vil være behov for cirka 20 brønner på 300 meter dybde hver for å forsyne bygget med nok energi og effekt.