Publisert: 25.02.2024

Wiikgården er fullført og satt i drift

Svalun gleder seg over at energisentralen til Wiikgården er satt i drift. Wiikgården er et prosjekt i regi av Helfa Eiendom AS som ligger i Hemnes sentrum, Aurskog-Høland. Det består av 21 leiligheter og 1.000 m2 næringslokaler og parkeringskjeller.

Nytt leilighetsbygg.
Foto: Svalun

Leilighetene er i hovedsak rettet mot eldre og er prosjektert for vannbåren varme i hele leilighetsarealet, også på bad. Næringsarealet huser bilverksted, glassverksted med kontorer og vaskeanlegg. Bygget inneholder også parkeringskjeller med boder og teknisk rom.

I 2022 ble det boret 9 energibrønner under og ved bygget. Dette ble gjort av Seabrokers Geoenergi. Brønnene og energisentralen forsyner byggene med miljøvennlig vannbåren varme og varmt tappevann og gir kundene en behagelig og bekymringsfri oppvarming. Det er installert to NIBE-varmepumper som til sammen gir 120 kW effekt samt elkjel som spisslast og back-up. Svalun har sammen med Nordisk Energikontroll prosjektert og bygget energiløsningen.

Prosjektet er nå satt i drift og beboerne flyttet inn i desember 2023 og kunne glede seg over ferdige og bærekraftige boliger som forsynes av lokal fornybar energi fra Svalun.