Publisert: 14.05.2024

Lurer du på hvorfor du skal velge bergvarme?

Å velge bergvarme har mange store fordeler når det kommer til miljøet men også for deg som kunde. En avtale med Svalun er et bidrag til det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling.

Tre varmepumper på teknisk rom

Enova sitat, jpg

 1. Konfliktfri fornybar energi.
  Andre former for energiproduksjon har sine ulemper, selv de som er fornybare. Vindmøller kan føre til både visuell og lydmessig forurensning. Bioenergi kan forårsake luftforurensning ved forbrenning. Luft-vann varmepumper kan generere støy fra utedelene. Bergvarme, derimot, gir ingen slike forurensninger under drift.
 2. Reduserer energiforbruket
  Varmepumper krever omtrent en tredjedel av energien sammenlignet med ren elektrisk oppvarming. Den frigjorte elektrisiteten kan deretter brukes til andre formål.
 3. Tar ned effektbelastningen
  Bruk av bergvarme og varmepumper reduserer det elektriske energiforbruket betydelig, noe som bidrar til å jevne ut effekttopper i strømnettet.
 4. Reduserer klimagassutslipp
  Fordi varmepumper bruker mindre energi sammenlignet med tradisjonell elektrisk oppvarming, reduseres klimagassutslippene knyttet til energiproduksjonen. Varmepumper fører ikke til lokale utslipp, og krever ikke lagring eller transport av brensel. Ved å kombinere varmepumper med solceller oppnår man ytterligere reduksjon i klimagassutslipp.
 5. Bedre energimerke og miljøklassifisering av bygg
  Bygninger oppvarmet med varmepumper oppnår bedre energimerke og klassifisering i BREEAM sammenlignet med ren elektrisk oppvarming. Bygninger med høyere energimerke er mer attraktive for salg og kan oppnå bedre finansiering enn bygninger med lavere energimerke.

En avtale med Svalun er et bidrag til det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling.