Publisert: 25.06.2024

Svalun er valgt som energileverandør til et av Norges største logistikk- og lageranlegg

Svalun er blitt valgt som energileverandør til et av Norges største logistikk- og lageranlegg på Holmenga i Eidsvoll kommune. Logistic Contractor (LC) er både totalentreprenør og utvikler på prosjektet, hvor Ahlsell er leietaker.

Illustrasjonsfoto av lagerbygg

Både LC og Ahlsell har begge høye miljøambisjoner, og de har derfor valgt Svalun til forsyning av varme, kjøling og varmt tappevann til bygget. Svalun vil investere i bergvarmeanlegg og energisentral og forsyne bygget med stabil, fornybar og lokal energi. I tillegg til Svaluns energisentral basert på bergvarme og varmepumper, er det planlagt for et stort solcelleanlegg som vil produsere minst like mye energi som forbrukes.

Ahlsells sentrallager flyttes fra Gardermoen, til det nye gigantanlegget på 64.000 m2, hvor hele området er på 266.000 kvm. Dette er mer enn det dobbelte av dagens lokale hos Ahlsell. Tomteopparbeidelsen er påbegynt og etter planen skal anlegget stå klart i 2025 og være driftsklart i 2027, og ha gode muligheter for videreutvikling.  

Svalun vil levere cirka 3 GWh per år, og det vil være behov for cirka 60 brønner på 300 meters dyp for å forsyne bygget med tilstrekkelig energi og effekt. Energibehovet er tilsvarende cirka 350 leiligheter.